Όροι και Προϋποθέσεις

1. Όροι ιστοσελίδας

Αυτοί οι όροι της ιστοσελίδας (μαζί με τα αναφερόμενα έγγραφα)("Όροι Ιστοσελίδας")σας λένε τους όρους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας www.umbro.com (ο "Ιστότοπος"). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους της Ιστοσελίδας πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους της Ιστοσελίδας και ότι συμφωνείτε να τους συμμορφώνεστε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους ιστοσελίδας, παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση της Ιστοσελίδας.  Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους παρόντες Όρους Της Ιστοσελίδας από καιρό σε καιρό χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

2. Πληροφορίες για εμάς

Ο Ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Iconix Brand UK Ltd ("εμείς" ή "εμάς" ή "μας").  Είμαστε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 08294383 και έχουμε την έδρα μας στην οδό Dale 29-31, Μάντσεστερ, M1 1EY, Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ΑΦΜ μας είναι 154 8859 64. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε στείλτε email [email protected].

3. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση (βλ. παρακάτω).  Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιοδήποτε λόγο ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.  Κατά καιρούς ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε μέρος ή σε όλη την Ιστοσελίδα.

Εάν επιλέξετε ή σας παρασχεθεί όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύψετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε επιλεγεί από εσάς είτε διατεθεί από εμάς, ανά πάσα στιγμή εάν, κατά τη γνώμη μας, δεν έχετε συμμορφωθεί με καμία από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Ιστότοπου.

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους της Ιστοσελίδας και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιοδόχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο και στο περιεχόμενο που εμφανίζεται ή εμφανίζεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, κειμένου, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, λογοτύπων, εικονογραφήσεων και λογισμικού και των σημάτων μας.  Τα έργα αυτά προστατεύονται από νόμους και συνθήκες για τα σήματα και τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα ή άλλη συμφωνία μαζί μας, κανένα τμήμα ή στοιχείο της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο και η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και όλα τα σχετικά δικαιώματα θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία μας ή των δικαιοπαρόχων μας, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του υλικού στην Ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε ρητή γραπτή άδεια για να το κάνετε από εμάς. Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Της Ιστοσελίδας, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε κάνει.

5. Ο ιστότοπος αλλάζει τακτικά

Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε τακτικά τον Ιστότοπο και ενδέχεται να αλλάξουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Εάν προκύψει ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να τον κλείσουμε επ ' αόριστον.  Οποιοδήποτε από τα στοιχεία της Ιστοσελίδας μπορεί να είναι παρωγμένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσουμε αυτό το υλικό.

6. Η ευθύνη μας

Το υλικό που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα παρέχεται χωρίς καμία δήλωση, εγγυήσεις, όρους ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του.

Εάν είστε επιχειρηματικός χρήστης:

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, άλλα μέλη του ομίλου εταιρειών μας και τρίτα μέρη που συνδέονται μαζί μας, αποκλείουμε ρητά:

 • Όλες οι προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλοι όροι που διαφορετικά θα μπορούσαν να υπονοηθούν από το καταστατικό, το κοινό δίκαιο ή το δίκαιο της ισότητας· και
 • Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης της Ιστοσελίδας, οποιωνδήποτε ιστότοπων που συνδέονται με την Ιστοσελίδα και οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται σε αυτήν, όπως:
  1. απώλεια εισοδήματος ή εσόδων·
  2. απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας·
  3. απώλεια κερδών ή συμβάσεων·
  4. απώλεια των αναμενόμενων αποταμιεύσεων·
  5. απώλεια δεδομένων·
  6. απώλεια υπεραξίας· και
  7. σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου,

είτε προκαλείται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση σύμβασης ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν προβλέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο όρος αυτός δεν εμποδίζει αξιώσεις απώλειας ή ζημίας της ενσώματης περιουσίας σας ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν αποκλείονται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Εάν είστε καταναλωτής:

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι παρέχουμε την ιστοσελίδα μας μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν έχουμε καμία ευθύνη απέναντι σας για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια επιχείρησης, διακοπή επιχείρησης ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Εάν ελαττωματικό ψηφιακό περιεχόμενο που έχουμε παράσχει, βλάψει μια συσκευή ή ψηφιακό περιεχόμενο που σας ανήκει και αυτό οφείλεται στην αποτυχία μας να χρησιμοποιήσουμε εύλογη φροντίδα και δεξιοτεχνία, είτε θα αποκαταστήσουμε τη ζημιά είτε θα σας πληρώσουμε αποζημίωση. Ωστόσο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές που θα μπορούσατε να αποφύγετε ακολουθώντας τις συμβουλές μας για να εφαρμόσετε μια ενημέρωση που σας προσφέρεται δωρεάν ή για ζημιές που προκλήθηκαν από την αποτυχία σας να ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης ή να έχετε θέσει σε εφαρμογή τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που συμβουλεύουμε.

Είτε είστε καταναλωτής είτε επιχειρηματικός χρήστης:

Δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε την ευθύνη μας απέναντί σας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από την αμέλειά μας ούτε την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή δήλωση ως προς ένα θεμελιώδες ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα σχόλια και άλλα υλικά που αναρτώνται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται να ισοδυναμούν με συμβουλές σχετικά με το ποια εξάρτηση θα πρέπει να τοποθετηθεί. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε εξάρτηση που τίθεται σε αυτό το υλικό από οποιονδήποτε επισκέπτη στην Ιστοσελίδα ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

7. Πληροφορίες για εσάς και τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με την επεξεργασία που ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου μας και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.

8. Μεταφόρτωση περιεχομένου

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ανεβάζετε υλικό στον Ιστότοπο ή να αλληλεπιδράτε μαζί μας ή με άλλους χρήστες του Ιστότοπου, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Ιστότοπου. Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά συμμορφώνεται με τους όρους που ορίζονται στο παρόν και ότι είστε ιδιοκτήτης ή/και έχετε το δικαίωμα να ανεβάσετε το περιεχόμενο. Μας αποζημιώνεις για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των εγγυήσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά υποφέρουμε ως αποτέλεσμα της παραβίασης της εγγύησής σας.

Οποιοδήποτε υλικό ανεβάζετε στην Ιστοσελίδα θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό και ανεβάζοντας το εν λόγω υλικό που μας παραχωρήσετε το αμετάκλητο δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, διανομής και αποκάλυψης σε τρίτους οποιουδήποτε τέτοιου υλικού για οποιονδήποτε σκοπό. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύεται ή μεταφορτώνεται από εσάς στον Ιστότοπο συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας.

Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε υλικό ή ανάρτηση κάνετε στον Ιστότοπο εάν, κατά τη γνώμη μας, το εν λόγω υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην πολιτική αποδεκτής χρήσης που ορίζεται στην ενότητα 9 παρακάτω.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξασφάλιση και τη δημιουργία αντίγραφων ασφαλείας οποιουδήποτε υλικού μεταφορτωθεί στην Ιστοσελίδα μας.

9. Αποδεκτή χρήση

Απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας:

 1. με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμό·
 2. με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα·
 3. με σκοπό να βλάψουν ή να επιχειρήσουν να βλάψουν ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο·
 4. να εκφοβίζει, να προσβάλλει, να εκφοβίζει ή να ταπεινώνει οποιοδήποτε άτομο.
 5. να στέλνουμε, να λαμβάνουμε εν γνώσει μας, να μεταφορτώνουμε, να κατεβάζουμε, να χρησιμοποιούμε ή να επαναχρησιζουμε οποιοδήποτε υλικό που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου μας που ορίζονται παρακάτω.
 6. για τη μετάδοση ή την προμήθεια αποστολής οποιουδήποτε αυτόκλητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή διαφημιστικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας προσέλκυσης (spam).

Συμφωνείτε επίσης να μην αναπαράγετε, αναπαράγετε, αντιγράφετε ή επαναπωλείτε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας κατά παράβαση των διατάξεων των Όρων της Ιστοσελίδας μας.

Πρότυπα περιεχομένου

Αυτά τα πρότυπα περιεχομένου ισχύουν για οποιοδήποτε και όλο το υλικό που συνεισφέρετε στον Ιστότοπο και σε οποιεσδήποτε διαδραστικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτόν.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με το πνεύμα των ακόλουθων προτύπων καθώς και με το γράμμα. Τα πρότυπα ισχύουν για κάθε μέρος οποιασδήποτε συνεισφοράς καθώς και για το σύνολο της.

Το περιεχόμενο πρέπει να είναι ακριβές (όπου αναφέρει πραγματικά γεγονότα), να περιέχει πραγματικά φρονητευτικά απόψεις (όπου δηλώνει γνώμες) και να συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία δημοσιεύεται.

Το περιεχόμενο δεν πρέπει:

 1. περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο·
 2. περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι άσεμνο, προσβλητικό, μισητό ή φλεγμονώδες.
 3. προώθηση σεξουαλικού υλικού, βίας ή παράνομης δραστηριότητας·
 4. προώθηση των διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ηλικίας·
 5. παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, σήμα ή άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου προσώπου·
 6. περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε ατόμου που δεν έχει συναινέσει στη χρήση των προσωπικών του πληροφοριών με τέτοιο τρόπο·
 7. είναι παραπλανητικό ή ενδέχεται να εξαπατήσει οποιοδήποτε πρόσωπο·
 8. να είναι διαφήμιση ή άλλη εμπορική πρόσκληση·
 9. πραγματοποιείται κατά παράβαση κάθε νομικής υποχρέωσης που οφείλεται σε τρίτο μέρος, όπως συμβατική υποχρέωση ή υποχρέωση εμπιστοσύνης·
 10. να είναι απειλητική, καταχρηστική, παρενοχλητική ή να εισβάλλει στην ιδιωτική ζωή κάποιου άλλου ή να προκαλεί ενόχληση, ταλαιπωρία, αμηχανία, ανησυχία ή περιττό άγχος.
 11. να χρησιμοποιούνται για να παριστάνουν οποιοδήποτε πρόσωπο ή να παραποιούν την ταυτότητα ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εντύπωσης ότι το περιεχόμενο προέρχεται από εμάς, εάν αυτό δεν συμβαίνει). και/ή
 12. να υποστηρίζουν, να προωθούν ή να συνδράμουν κάθε παράνομη πράξη, όπως (για παράδειγμα μόνο) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή κατάχρηση υπολογιστή.

Παραβιάσεις

Θα καθορίσουμε, κατά την κρίση μας, εάν έχει υπάρξει παραβίαση αυτών των Όρων Της Ιστοσελίδας μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς. Όταν έχει συμβεί παραβίαση των παρόντων Όρων Ιστότοπου, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες που κρίνουμε κατάλληλες.

Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους αποδεκτούς όρους χρήσης συνιστά ουσιώδη παραβίαση των Όρων της Ιστοσελίδας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη όλων ή οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

 1. άμεση, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.
 2. άμεση, προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση οποιασδήποτε ανάρτησης ή υλικού που έχετε ανεβάσει στην Ιστοσελίδα.
 3. έκδοση προειδοποίησης προς εσάς,
 4. νομικές διαδικασίες εναντίον σας για την επιστροφή όλων των εξόδων σε βάση αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων διοικητικών και νομικών εξόδων) που προκύπτουν από την παραβίαση·
 5. περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας, και
 6. αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπως εύλογα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη.

Αποκλείουμε την ευθύνη για ενέργειες που λαμβάνονται ως απάντηση σε παραβιάσεις αυτών των αποδεκτών όρων χρήσης. Οι απαντήσεις που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Της Ιστοσελίδας δεν περιορίζονται και ενδέχεται να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνουμε κατάλληλη.

10. Ιοί, hacking και άλλα αδικήματα

Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση του Ιστότοπου εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να παρέμβετε, να καταστρέψετε ή να διαταράξετε τον Ιστότοπο, τον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπος ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένο με τον Ιστότοπο. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον Ιστότοπο μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, θα διαπράξετε ποινικό αδίκημα βάσει του νόμου περί κατάχρησης υπολογιστή του 1990. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο θα σταματήσει αμέσως.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από μια κατανεμημένη επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή της μεταφόρτωσης οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται σε αυτήν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν.

11. Σύνδεσμοι προς την ιστοσελίδα

Δεν πρέπει να συνδεθείτε με την αρχική μας σελίδα ή να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Όταν παρέχεται συγκατάθεση, πρέπει:

 1. δημιουργήστε έναν σύνδεσμο μόνο με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν βλάπτει τη φήμη μας ούτε την εκμεταλλεύεται.
 2. να μην δημιουργεί σύνδεσμο κατά τρόπο που να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή έγκρισης εκ μέρους μας, όταν δεν υπάρχει·
 3. να μην δημιουργήσουμε έναν σύνδεσμο προς την Ιστοσελίδα μας σε οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς.
 4. να μην πλαισιώνουμε τον Ιστότοπό μας σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, ούτε να δημιουργούμε έναν σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας εκτός από την αρχική σελίδα
 5. βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπος στον οποίο συνδέεστε συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην πολιτική αποδεκτής χρήσης που ορίζεται στην ενότητα 9 παραπάνω.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση χωρίς προειδοποίηση.

12. Σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα

Όταν ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας και έχετε πρόσβαση σε αυτούς εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Αυτοί οι σύνδεσμοι δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως έγκριση από εμάς αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων ή πληροφοριών που μπορείτε να λάβετε από αυτούς. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από τη χρήση τους.

13. Παιδιά

Εάν είστε κάτω των 13 ετών, πρέπει να ζητήσετε την άδεια γονέα ή κηδεμόνα ενώπιόν σας:

 1. να ανεβάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο.
 2. στείλτε email στον Ιστότοπο ή ζητήστε μας να σας στείλετε οτιδήποτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. να μας στείλετε οποιαδήποτε πληροφορία.
 4. να συμμετάσχετε σε οποιονδήποτε διαγωνισμό ή παιχνίδι που απαιτεί πληροφορίες σχετικά με εσάς ή προσφέρει ένα βραβείο. ή
 5. αγοράστε οτιδήποτε στο διαδίκτυο.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει την άδεια γονέα ή κηδεμόνα για να το κάνετε.

Εάν είστε κάτω των 13 ετών, πρέπει να ζητήσετε την άδεια γονέα ή κηδεμόνα πριν στείλετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον εαυτό σας.

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των παιδιών και δεν έχουμε καμία πρόθεση να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και κηδεμόνες παιδιών κάτω των 13 ετών να ελέγχουν και να παρακολουθούν τακτικά τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων δραστηριοτήτων από τα παιδιά τους στο διαδίκτυο.

14. Χρήση δεδομένων

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, κάνετε streaming ή κατεβάζετε οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύεται σε αυτόν ή ανεβάζετε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή δεδομένων και τυχόν υπερβολικών χρεώσεων σε αυτόν τον πάροχο εάν έχετε όριο στον όγκο των δεδομένων που μπορείτε να κατεβάσετε. Η πρόσβαση και η χρήση λειτουργιών στον Ιστότοπο για ροή, λήψη, προβολή ή ακρόαση του περιεχομένου που διατίθεται σε αυτόν ή για μεταφόρτωση περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική χρήση εύρους ζώνης από εσάς, η οποία μπορεί να είναι δαπανηρή, οπότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην υπερβείτε οποιοδήποτε «όριο εύρους ζώνης» στον λογαριασμό σας με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή δεδομένων.

15. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση προκύψει ή σχετίζεται με μια επίσκεψη στον Ιστότοπο, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή εναντίον σας για παραβίαση αυτών των όρων στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα.

Οι παρόντες Όροι Της Ιστοσελίδας και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο ή τη διατύπωσή τους (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Ιστοσελίδας καταστεί άκυρο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Το άκυρο μέρος θα αντικατασταθεί από διατάξεις που είναι έγκυρες και έχουν έννομο αποτέλεσμα.

16. Οι ανησυχίες σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπο ή στους παρόντες Όρους Ιστότοπου, απευθυνθείτε σε αυτούς στέλνοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Τελευταία ενημέρωση