Sklep Umbro

Polityka prywatności

1. O NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.umbro.com ("Strona internetowa"). Strona Internetowa jest obsługiwana przez spółkę Iconix Brand UK Ltd, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym spółki 08294383, z siedzibą w 29-31 Dale Street, Manchester, M1 1EY, Wielka Brytania ("my", "nas", "nasz"). Strona Internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia i w sposób świadomy nie zbieramy Danych Osobowych dotyczących dzieci.

Traktujemy prywatność naszych klientów oraz użytkowników naszej Strony Internetowej bardzo poważnie. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") może być przez nas każdocześnie aktualizowana i wyszczególnia, jakie dane osobowe naszych klientów i osób odwiedzających Stronę Internetową ("Dane osobowe") są zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej, co robimy z tymi informacjami oraz w jaki sposób je chronimy. Przedstawia również prawa naszych klientów i osób odwiedzających Stronę Internetową względem Danych Osobowych, które są o nich przechowywane. Jesteśmy administratorem ww. Danych Osobowych.

Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana 11 stycznia 2022 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub sposobu przetwarzania Danych Osobowych, można skontaktować się z nami na piśmie pod adresem Iconix Brand UK Ltd, 29-31 Dale Street, Manchester, M1 1EY, Wielka Brytania lub pod adresem e-mail [email protected]. Można również skontaktować się z naszym managerem ds. Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected].

W chwili zarejestrowania się jako użytkownik Strony Internetowej lub przekazania swoich Danych Osobowych w inny sposób za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym poprzez przesłanie jakiejkolwiek treści zawierającej Dane Osobowe (na przykład przesłanie do nas zapytania lub wypełnienie formularza z prośbą o kontakt), będziemy przetwarzać takie Dane Osobowe wyłącznie w celach i w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Przed przekazaniem nam swoich Danych Osobowych należy zaznajomić się z niniejszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem Strony Internetowej (którego częścią jest niniejsza Polityka Prywatności).

2. ZBIERANE DANE OSOBOWE

Możemy zbierać dane obejmujące imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w przypadku korzystania z niektórych funkcji dostępnych na naszej Stronie Internetowej. W przypadku złożenia zamówienia możemy również zbierać dane dotyczące użytej karty płatniczej lub szczegółów płatności. Nie zbieramy żadnych danych wrażliwych, tj. danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wierzeń religijnych, stanu zdrowia, itd. Pozostałe szczegóły dotyczące zbieranych przez nas informacji, a także sposób i czas ich zbierania przedstawia tabela poniżej.

Zbieramy Dane Osobowe za pośrednictwem Strony Internetowej, gdy:

Sposób zbierania

Rodzaj danych osobowych

Zostaje założone konto za pomocą Strony Internetowej.

Imię i nazwisko, tytuł, numer telefonu (jeśli został podany), adres e-mail, adres domowy, rozmiar ubrania/obuwia (jeśli został podany) oraz szczegóły dotyczące zakupionych produktów.

Zostają przesłane treści na Stronę Internetową.

Wszelkie Dane Osobowe zawarte w przesłanej treści (w tym imię i nazwisko, wizerunek itp.).

Zostają przesłane do nas formularze online, w tym przez zakładkę "Kontakt".

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wszelkie Dane Osobowe zawarte w wiadomości.

Zostaną dokonane jakiekolwiek zakupy za pośrednictwem Strony Internetowej.

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres pocztowy, rozmiar odzieży/obuwia, szczegóły dotyczące płatności oraz szczegóły dotyczące zakupionych u nas produktów.

Osoba weźmie udział w ankietach lub konkursach na Stronie Internetowej lub na jakiejkolwiek stronie osób trzecich powiązanych z nami.

Imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie inne Dane Osobowe wymagane do wzięcia udziału w konkursie, w tym rozmiar ubrania/obuwia, jeśli jest to istotne.

Dane zostaną nam wysłane mailem lub w trakcie każdej innej korespondencji.

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres i wszelkie inne Dane Osobowe zawarte w takiej wiadomości.

Osoba zapisuje się na listę odbiorców newslettera za pomocą Strony Internetowej.

Imię i adres e-mail.

Przegląda się Stronę Internetową.

Adres IP, dane logowania (jeśli zostaje u nas założone konto), typ i wersja przeglądarki, lokalizacja i strefa czasowa, typy i wersje wtyczek do przeglądarki oraz system operacyjny i platforma sprzętowa.

 

Przekazując nam Dane Osobowe za pomocą Strony Internetowej należy upewnić się, że są one prawdziwe, poprawne, aktualne i kompletne. Jeśli Dane Osobowe ulegną zmianie, bardzo prosimy o poinformowanie nas korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Dane Osobowe przekazane za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane i przechowywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

3. CO ROBIMY Z DANYMI OSOBOWYMI

Wykorzystujemy imię i nazwisko, dane kontaktowe, a także wszelkie dane dotyczące karty płatniczej oraz szczegółów płatności, które zostały nam podane, aby dostarczyć klientowi nasze produkty/usługi. Możemy również wykorzystać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe klienta, aby wysłać mu szczegóły dotyczące naszych produktów, wydarzeń i usług, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące. Dalsze szczegóły dotyczące sposobu wykorzystywania Danych oraz podstawy prawnej, która to umożliwia znajdują się w tabeli poniżej.

Przekazanie nam danych osobowych oznacza akceptację warunków niniejszej Polityki Prywatności. Możemy zbierać, przechowywać oraz wykorzystywać przekazane nam Dane Osobowe (jak określono powyżej) dla następujących celów (każdy z nich jest poparty przez odpowiednią podstawę prawną):

Dane osobowe

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Imię i nazwisko, tytuł, numer telefonu (jeśli został podany), adres e-mail i adres zamieszkania.

Zarejestrowanie Danych Osobowych w celu założenia konta na Stronie Internetowej oraz powiadomienia w przypadku aktualizacji polityki prywatności lub regulaminu.

Spełnienie warunków umowy.

Wszelkie Dane Osobowe zawarte w treści przesłanej na Stronę Internetową (w tym imię i nazwisko, wizerunek itp.).

Umożliwienie korzystania z wszelkich interaktywnych funkcji Strony Internetowej, w tym dobrowolnego przesyłania treści.

Zgoda użytkownika, chyba że dla danej funkcji ma zastosowanie inna podstawa prawna, o której użytkownik zostanie poinformowany.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wszelkie inne Dane Osobowe zawarte w zapytaniu

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres pocztowy, szczegóły dotyczące płatności oraz szczegóły dotyczące zakupionych u nas produktów.

Imię i nazwisko, adres e-mail, rozmiar ubrania/buta, adres rozliczeniowy, adres pocztowy, szczegóły płatności i szczegóły dotyczące zakupionych u nas produktów.

Przetworzenie i realizacja wszelkich zamówień złożonych przez Stronę Internetową, a także umożliwienie licencjobiorcom będącym osobami trzecimi (patrz poniżej) realizacji zamówień na produkty i usługi. Dane te są również wykorzystywane w celu przetworzenia płatności.

Spełnienie warunków umowy.

Adres IP, dane logowania (jeśli zostaje u nas założone konto), typ i wersja przeglądarki, lokalizacja i strefa czasowa, typy i wersje wtyczek do przeglądarki oraz system operacyjny i platforma sprzętowa.

Kontrola jakości, zarządzanie Stroną Internetową, zapewnianie najlepszej możliwej obsługi.

 

Przetwarzanie danych jest niezbędne aby zrealizować prawnie uzasadnione interesy spółki, tj. zarządzać naszą Stroną Internetową i działalnością, a także aby je utrzymywać i ulepszać. Niektóre z tych czynności wymagają, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oddzielnej zgody.

Adres IP, dane logowania (jeśli zostaje u nas założone konto), typ i wersja przeglądarki, lokalizacja i strefa czasowa, typy i wersje wtyczek do przeglądarki oraz system operacyjny i platforma sprzętowa.

Wykorzystanie analizy danych w celu zmierzenia efektywności Strony Internetowej i usprawnienia jej, a także udostępnianie zagregowanych (zanonimizowanych) danych naszym licencjobiorcom, będącym stronami trzecimi, aby pomóc im w ulepszeniu ich kanałów sprzedaży

Przetwarzanie danych jest niezbędne aby realizować prawnie uzasadnione interesy spółki, tj. zarządzać naszą Stroną Internetową i działalnością, a także aby je utrzymywać i ulepszać. Niektóre z tych czynności wymagają, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oddzielnej zgody.

Imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie inne Dane Osobowe wymagane do wzięcia udziału w badaniu, ankiecie lub konkursie.

Przeprowadzenie badania runku, ankiety lub konkursu.

Przetwarzanie danych jest niezbędne aby realizować prawnie uzasadnione interesy spółki, tj. ocenę strategii biznesowych, poznanie klientów i rynku docelowego oraz poprawę działalności (i Strony Internetowej).

Imię i nazwisko, adres e-mail oraz szczegóły dotyczące zakupionych produktów/usług.

Informowanie poprzez pocztę elektroniczną lub wiadomości SMS o produktach/usługach, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla danego klienta.

Przetwarzanie danych jest niezbędne aby zrealizować prawnie uzasadnione interesy spółki, tj. komunikację z klientami oraz dostarczanie wiadomości dotyczących oferowanych przez nas nowych produktów i usług.

Imię i adres e-mail.

Wysyłanie newslettera drogą mailową.

Zgoda użytkownika.

 

PPrzechowujemy Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo, w określonych przypadkach, zażądać ich usunięcia.

Należy pamiętać, że wszelkie informacje lub materiały, które są zamieszczane w miejscach publicznych na Stronie Internetowej (takich jak tablice ogłoszeń) mogą zostać zobaczone, gromadzone i wykorzystane przez innych, a także mogą skutkować niechcianymi wiadomościami od innych użytkowników lub stron. Niestety, nie możemy tego kontrolować; użytkownicy publikują je na własne ryzyko. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem w celu uzyskania dalszych informacji.

Będziemy wykorzystywać Dane Osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że zostanie racjonalnie uznane, że muszą być wykorzystane w innym celu, zgodnym z pierwotnym celem. Jeżeli zaistnieje konieczność wykorzystania Danych Osobowych w niepowiązanym celu, zostanie wydane odpowiednie powiadomienie, uwzględniające podstawę prawną, która na to zezwala. Należy pamiętać, że istnieją przypadki, w których prawo dopuszcza przetwarzanie Danych Osobowych bez wiedzy lub zgody osoby, której dotyczą lub go wymaga.

4. MARKETING

Możemy wysyłać informacje marketingowe pocztą, SMS-em, e-mailem i/lub telefonicznie na temat naszych produktów, usług i wydarzeń, które naszym zdaniem mogą być dla interesujące dla naszych klientów. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail, powiadamiając nas o tym za pomocą poniższych danych lub korzystając z hiperłącza w naszych wiadomościach e-mail.

JJak określono powyżej, możemy wykorzystać Dane Osobowe w celu dostarczenia informacji marketingowych, za uprzednią prośbą lub jeśli naszym zdaniem będą one interesujące dla klienta. Zostaną wysłane za pośrednictwem poczty, SMS-ów, poczty elektronicznej lub telefonu, jak określono w niniejszej Polityce Prywatności.

Możemy kontaktować się z naszymi klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS-ów z informacjami o produktach i usługach podobnych do tych, które wcześniej zostały im dostarczone.

W przypadku chęci zrezygnowania z subskrypcji wiadomości e-mail i/lub innych wiadomości wysyłanych przez nas, można to zrobić w dowolnym momencie, klikając w hiperłącze "zrezygnuj", które pojawia się w naszych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

W przypadku chęci zrezygnowania z subskrypcji wiadomości e-mail i/lub innych wiadomości wysyłanych przez nas, można to zrobić w dowolnym momencie, klikając w hiperłącze "zrezygnuj", które pojawia się w naszych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie sprzedajemy żadnych Danych Osobowych naszych klientów ani osób odwiedzających Stronę Internetową. Możemy jednak potrzebować udostępnić Dane Osobowe spółkom należącym do naszej grupy kapitałowej, licencjobiorcom i dostawcom usług, ale (z zastrzeżeniem bardzo ograniczonych wyjątków) będziemy to robić wyłącznie w celu realizacji umowy z klientami, w tym w celu dostarczenia klientom wszelkich żądanych produktów/usług (więcej szczegółów znajduje się poniżej). Wszelkie udostępnianie Danych Osobowych odbywa się w bezpieczny sposób.

Możemy udostępniać lub przekazywać Dane Osobowe i informacje nieosobowe:

 1. spółkom grupy kapitałowej (oraz naszym/ich następcom prawnym), które mogą mieć siedzibę za granicą i którym musimy udostępnić Dane Osobowe klientów w celu wykonania umowy o dostarczanie produktów/usług oraz (w odniesieniu do danych zbiorczych) w celu poprawy wyników biznesowych grupy;
 2. naszym licencjobiorcom będącym osobami trzecimi, którzy mogą mieć siedzibę za granicą i którym musimy udostępnić Dane Osobowe klientów w celu wykonania umowy o dostarczanie produktów/usług;
 3. osobom trzecim, które świadczą usługi na naszą rzecz i/lub które angażujemy do przetwarzania Danych Osobowych w naszym imieniu (więcej szczegółów znajduje się poniżej);
 4. stronom trzecim, jeśli kupimy lub sprzedamy jakąś firmę lub aktywa, lub jeśli my lub nasze aktywa zostaną przejęte przez inną stronę;
 5. naszym profesjonalnym doradcom, w tym prawnikom, bankierom, audytorom i ubezpieczycielom, którzy świadczą usługi na rzecz naszej firmy (lub spółek z naszej grupy); oraz
 6. jednostkom rządowym i innym organom regulacyjnym (w zakresie wymaganym przez prawo lub przepisy).

Możemy udostępniać lub przekazywać Dane Osobowe i informacje nieosobowe następującym kategoriom zewnętrznych dostawców usług i jednostek przetwarzających dane:

 1. naszemu dostawcy usług IT (który ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych);
 2. naszemu systemowi przechowywania wiadomości e-mail / dostawcy serwerów (który jest hostowany w Stanach Zjednoczonych);
 3. naszym dostawcom aplikacji CMS;
 4. naszym operatorom płatności;
 5. podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczne niszczenie dokumentów; oraz
 6. naszym agencjom marketingowym.

 

Nie ujawniamy Danych Osobowych żadnym innym osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy:

 1. wierzymy w dobrej wierze, że, między innymi, ujawnienie jest konieczne, aby zmniejszyć lub zapobiec:
  1. poważnemu i bezpośredniemu zagrożeniu dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa; lub
  2. poważnemu zagrożeniu dla zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa publicznego; lub
 2. była, jest, lub może być prowadzona działalność niezgodna z prawem; w takich okolicznościach możemy wykorzystywać lub ujawniać Dane Osobowe jako niezbędną część dochodzenia w tej sprawie lub w celu zgłoszenia naszych obaw odpowiednim osobom lub władzom; lub
 3. jest to konieczne aby wyegzekwować lub zastosować Regulamin korzystania z naszej Strony Internetowej lub inne umowy, a także w celu ochrony naszych praw lub praw osób trzecich; lub
 4. jest to wymagane lub dozwolone na mocy prawa (w tym, bez ograniczeń, w wypadku audytów związanych z ustawą SarOx),

w każdym przypadku ujawniamy tylko takie Dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu takiego ujawnienia.

Nie będziemy sprzedawać ani wypożyczać Danych Osobowych osobom trzecim bez zgody osób, których one dotyczą. Wymagamy od wszystkich osób trzecich poszanowania bezpieczeństwa Danych Osobowych naszych klientów i osób odwiedzających Stronę Internetową i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie danych osobowych naszych klientów i osób odwiedzających naszą Stronę Internetową do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie takich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Ponieważ jesteśmy organizacją globalną, możemy przekazywać Dane Osobowe naszych klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale wyłącznie w celu realizacji zawartej z nimi umowy, w tym dostarczania naszych produktów/usług i przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Ponieważ jesteśmy spółką kierowaną przez USA, spółki z naszej grupy kapitałowej, licencjobiorcy, przedstawiciele (w tym kluby, sportowcy, rzecznicy prasowi i podmioty powiązane) oraz inne osoby trzecie (w zakresie określonym przez nas w punkcie 5 powyżej), którym możemy przekazywać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, mogą znajdować się w krajach zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG"), jak i poza nim.

Chociaż kraje spoza EOG mogą nie wymagać takiego samego poziomu ochrony Danych Osobowych, jak kraje w EOG, zawsze wymagamy, aby spółki z naszej grupy kapitałowej, licencjobiorcy, partnerzy i inne osoby trzecie przestrzegały tych samych procedur, których sami przestrzegamy w odniesieniu do Danych Osobowych, w tym niniejszej Polityki Prywatności. Czynimy to poprzez zapewnienie wdrożenia co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 1. Kraj, do którego przekazywane są Dane Osobowe został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych.
 2. Możemy korzystać z określonych umów (lub schematów certyfikacji) zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają Danym Osobowym taką samą ochronę, jaką mają w Europie.

Dodatkowe informacje na temat środków, jakie podejmujemy w celu ochrony Danych Osobowych, gdy są one przekazywane poza EOG, mogą zostać przedstawione po kontakcie z nami, korzystając z danych podanych powyżej.

7. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Witryna wykorzystuje pliki "cookies", aby poprawić komfort korzystania z Internetu poprzez identyfikację użytkownika bez konieczności pytania o szczegóły przy każdej wizycie na stronie.

Plik cookie to tekstowy ciąg informacji, który strona internetowa przekazuje do pliku cookie przeglądarki na dysku twardym komputera użytkownika, aby strona mogła zapamiętać, kim on jest. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, jego "czas życia" oraz wartość, zazwyczaj losowo wygenerowany unikalny numer. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera użytkownika i są bezpieczne. Więcej informacji na temat plików cookies jest dostępne pod tym linkiem (www.allaboutcookies.org/cookies).

Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytane jedynie przez serwer internetowy w domenie, która wydała użytkownikowi plik cookie.

Nasze pliki cookie nie zbierają ani nie przechowują Danych Osobowych; przechowujemy jedynie standardowe dane logów internetowych dla naszych wewnętrznych celów sprawozdawczych, dostarczają nam takich informacji, jak liczba odwiedzających różne części Strony Internetowej. Zbieramy te informacje w sposób, który nie identyfikuje nikogo, zachowując prywatność użytkowników naszej Strony Internetowej, jak również pozwalając nam na ulepszenie Strony Internetowej i doświadczeń użytkownika, gdziekolwiek jest to możliwe.

Użytkownik ma możliwość akceptacji lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby je odrzucić. W przypadku odrzucenia plików cookie, użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji witryny lub naszych usług. Jeśli ustawienia przeglądarki nie zostaną odrzucone tak, aby odrzucała pliki cookie, uznaje się, że użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie, a Strona Internetowa będzie je wydawać, gdy użytkownik uzyska do niej dostęp.

Aby umożliwić użytkownikom sprawne przeglądanie stron, możemy używać na Stronie Internetowej "sesyjnych" plików cookie. "Sesyjne" pliki cookie są tymczasowe i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Możemy używać "sesyjnych" plików cookie do następujących celów:

 1. aby pomóc nam rozpoznać użytkownika, gdy przechodzi między stronami na Stronie Internetowej;
 2. aby odnotować strony odwiedzane przez użytkownika na Stronie Internetowej;
 3. aby umożliwić nam zwiększenie komfortu korzystania ze Strony Internetowej; i/lub
 4. aby sporządzać anonimowe statystyki dotyczące wzorców przeglądania stron internetowych oraz do budowania profilu demograficznego (jeżeli będziemy wykorzystywać pliki cookie w ten sposób, użytkownik nie zostanie zidentyfikowany osobiście, a wszelkie zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zbiorczej do celów sprawozdawczych).

Reklamodawcy na Stronie Internetowej mogą również korzystać z plików cookies.

 1. LOSOWANIA NAGRÓD I KONKURSY

Od czasu do czasu możemy przeprowadzać losowania nagród i konkursy na Stronie Internetowej. Udział w tych losowaniach i konkursach jest całkowicie dobrowolny, a użytkownik nie ma obowiązku w nich uczestniczyć. Jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w konkursie, zalecamy przeczytanie i wydrukowanie regulaminu i informacji o prywatności dotyczących danego losowania nagród lub konkursu, ponieważ mogą one zawierać dodatkowe informacje o tym, jak możemy wykorzystać Dane Osobowe uczestników w związku z danym losowaniem nagród lub konkursem.

9. RODZICE

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności dzieci (poniżej 18 lat), które odwiedzają Stronę Internetową i korzystają z naszych usług. W przypadku działań, które wymagają od nas gromadzenia Danych Osobowych (np. konkursy), będziemy gromadzić tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne do umożliwienia nam administrowania odpowiednią aktywnością. Zachęcamy rodziców i opiekunów do nadzorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci. Prosimy o uczenie dzieci, aby zawsze pytały o zgodę przed podaniem ich Danych Osobowych.

10. DZIECI

Dzieci poniżej 13 roku życia nie powinny korzystać ze Strony Internetowej. Należy pamiętać o rozważnym i bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Dzieci zawsze powinny pytać o zgodę rodzica lub opiekuna zanim podadzą komuś swoje Dane Osobowe. Może to być imię i nazwisko, adres e-mail, adres domowy, numer telefonu, zdjęcie lub wideo, szkoła lub inne informacje o sobie, które pozwolą komuś na kontakt online lub offline.

Na Stronie Internetowej mogą być organizowane konkursy, które dopuszczają udział dzieci. Przed przystąpieniem do nich, zawsze należy pytać o zgodę rodzica lub opiekuna.

11. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Linki na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych, które prowadzimy, mogą prowadzić do stron internetowych osób trzecich. Należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności innych stron internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Danych Osobowych, które zbieramy za pośrednictwem Strony Internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności innych stron internetowych, do których prowadzą linki z naszej Strony lub które są przez naszych klientów odwiedzane w inny sposób.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie wszelkich Danych, które są nam przekazywane. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.

PPodejmujemy odpowiednie kroki w celu zachowania bezpieczeństwa Danych Osobowych klientów oraz osób odwiedzających naszą Stronę Internetową, zarówno w trybie online, jak i offline. Wszelkie Dane Osobowe są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach (niektóre z nich znajdują się poza EOG, zgodnie z punktem 6 powyżej).

Jeśli użytkownik posiada nazwę użytkownika, hasło lub inne dane do logowania, które umożliwiają mu dostęp do niektórych części Strony Internetowej, nie może pozwalać innym osobom na korzystanie z nich. Takie dane należy traktować jako poufne i nie powinno się ich nikomu udostępniać. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie połączenia ze Stroną Internetową, które odbywają się przy użyciu jego konta lub hasła. Jeśli istnieje podejrzenie, że ktoś inny może znać dane do logowania klienta, klient powinien jak najszybciej skontaktować się z nami pod adresem [email protected].

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo, że stosujemy nasze normalne procedury i przestrzegamy wymogów prawnych w celu ochrony Danych Osobowych użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do Strony Internetowej i wszelkie przesyłanie odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu Danych Osobowych, stosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi (w tym celu wykorzystujemy m.in. oprogramowanie chroniące przed wirusami/spamem/oprogramowaniem złośliwym, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa oraz poufne i bezpieczne niszczenie danych). Zapewniamy również, że dostęp do Danych Osobowych użytkowników jest ograniczony wyłącznie do tych pracowników, agentów, wykonawców, licencjobiorców i innych partnerów, którzy mają potrzebę biznesową poznania takich informacji i będą oni przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na nasze polecenie i z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku każdorazowego podejrzenia naruszenia Danych Osobowych i powiadomimy użytkowników oraz wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

13. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zabraniają przechowywania Danych Osobowych dłużej niż jest to wymagane do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane. Poniżej określiliśmy okres, przez który przechowujemy dane (będzie się on różnił w zależności od celu przechowywania danych).

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić okresy przechowywania danych, wzięliśmy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość Danych Osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z ich nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia, cele, dla których przetwarzamy Dane Osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe dane osobowe naszych klientów (w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły płatności i historię zakupów) przez siedem lat od poprzedniego zamówienia u nas.

Zgodnie z prawem, musimy przechowywać podstawowe dane osobowe naszych klientów (w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły płatności i historię zakupów) przez siedem lat po złożeniu poprzedniego zamówienia.

Jeśli Dane Osobowe zostały podane w celu zapisania się na nasz newsletter lub utworzenia konta na Stronie Internetowej, zostaną one zachowane przez okres, w którym użytkownik będzie chciał nadal otrzymywać taki newsletter/posiadać konto na naszej Stronie Internetowej lub, jeśli taka sytuacja nastąpi wcześniej, nie zostaną wykonane żadne akcje na koncie przez przynajmniej 2 lata.

W przypadku gdy Dane Osobowe zostały podane w związku z jakimkolwiek badaniem rynku, ankietą lub konkursem, zostaną zachowane przez 12 miesięcy.

W przypadku przesłania Danych Osobowych na Stronę Internetową w ramach jakiejkolwiek dostępnej funkcji interaktywnej, zachowamy Dane Osobowe przez okres, w którym takie Dane Osobowe będą nadal znajdować się na Stronie Internetowej.

W przypadku przekazania nam swoich Danych Osobowych w trakcie składania zapytania, zachowamy takie Dane Osobowe przez 12 miesięcy.
W niektórych przypadkach użytkownik może poprosić nas o usunięcie dotyczących go Danych Osobowych (zgodnie z punktem 15).

 

14. INFORMOWANIE O ZMIANACH W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument jest naszą aktualną Polityką Prywatności. Zastępuje on wszelkie inne Polityki Prywatności dotyczące Strony Internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie zmienionej Polityki Prywatności na Stronie Internetowej bez powiadamiania użytkowników. Nasze prawa do wykorzystania Danych Osobowych użytkowników będą oparte na Polityce Prywatności obowiązującej w momencie wykorzystania tych informacji. Jeśli poprzednie zdanie zostanie uznane za naruszające obowiązujące prawo, zastosowanie będzie miała Polityka Prywatności obowiązująca w momencie zbierania Danych Osobowych.

15. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma różne prawa względem Danych, które go dotyczą. Szczegóły zostały przedstawione poniżej. W celu skorzystania z któregokolwiek z tych praw lub omówienia ich należy skontaktować się z naszym menedżerem ds. ochrony danych pod adresem [email protected].

W Wielkiej Brytanii obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych [General Data Protection Regulation] oraz ustawa o ochronie danych z 2018 roku [Data Protection Act 2018] (wraz ze wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi e-prywatności) i stanowią one ramy dla bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz wyszczególniają sposoby wykorzystania takich danych. Komisarz ds. Informacji jest brytyjską jednostką nadzorczą w sprawach ochrony danych i został powołany w celu ochrony danych osobowych i udzielania informacji na ten temat osobom fizycznym i organizacjom. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ico.gov.uk.

W odniesieniu do Danych Osobowych użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do Danych Osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika;
 2. prawo żądania sprostowania Danych Osobowych użytkownika;
 3. prawo (w określonych przypadkach) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych użytkownika;
 4. prawo (w określonych przypadkach) żądania usunięcia Danych Osobowych użytkownika;
 5. prawo (w określonych przypadkach) ograniczenia przetwarzania przez nas Danych Osobowych użytkownika;
 6. prawo (w określonych przypadkach) przeniesienia Danych Osobowych użytkownika; oraz
 7. prawo wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Danych Osobowych użytkownika.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami pod adresem Iconix Brand UK Ltd, 29-31 Dale Street, Manchester, M1 1EY, Wielka Brytania lub [email protected]. Aby umożliwić nam odpowiedź na zapytanie, możemy zażądać dowodu tożsamości lub dodatkowych informacji w celu potwierdzenia prawa do złożenia go lub aby pomóc nam szybciej na nie odpowiedzieć. Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione zapytania w ciągu jednego miesiąca od ich otrzymania, ale czasami może to zająć nam więcej czasu, jeśli zapytanie jest szczególnie złożone lub obejmuje dużą ilość Danych Osobowych.

Jeśli użytkownik uważa, że Dane Osobowe, które przechowujemy na jego temat są nieaktualne lub niedokładne, lub ma jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, może się z nami skontaktować pod adresem [email protected].

W przypadku chęci złożenia skargi względem wykorzystania Danych Osobowych, użytkownik ma prawo złożyć ją do Biura Komisarza ds. Informacji, jednak prosimy o uprzedni kontakt z nami przed eskalacją problemu.

16. SĄD WŁAŚCIWY I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Polityka Prywatności będzie interpretowana zgodnie z prawem angielskim i będzie podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Ostatnio zaktualizowany